NUMEROLOGIA.SK

Čínsky lunárny rok Zajaca
Publikované: Štvrtok, 03.02. 2011 - 03:30:00
Vec: Články o čínskom lunárnom kalendári


       V čínskej ľudovej tradícií sa hovorí, že zo zajačej nory vedú tri východy, vďaka ktorým zajac unikne každému nebezpečenstvu. A taktika úteku pred konfrontačnými situáciami sa Zajacovi vždy vyplatila. Zajac je aj znakom dlhovekosti, podobne ako Jastrab alebo Korytnačka.


Rok Strieborného Zajaca je rokom pokoja, oddychu a zážitkov z kultúrnych podujatí. Podľa čínskeho lunárneho kalendára začína 3. februára 2011 a končí 22. januára 2012. Vystrieda doznievajúci rok Bieleho Tigra zameraného na preukazovanie odvahy, boja za slobodu a spravodlivosť a po ňom nasleduje obávaný rok Čierneho Draka plného ambícií, sily, prudkosti a z toho plynúcich intenzívnych pocitov. Zajac zaujíma štvrté miesto v čínskom zverokruhu a predstavuje čas začínajúcej jari, symbolizovanú vynúteným a pozvoľným rozvojom rastu vplyvom slnečných lúčov. Keďže trvanie lunárneho roku Zajaca svojim rozsahom nepresahuje 365 dní v klasickom roku, nie je vhodné začínať nové aktivity, skôr rozvíjať tie počaté v predchádzajúcich obdobiach, nech sú akéhokoľvek charakteru.
 
Zajac v ázijskej kultúre je symbolom tichého bezkonfliktného života. V niektorých prekladoch je Zajac zamieňaný s Králikom alebo Mačkou, ale na rozdiel od Králika sa Zajac rodí s teplým kožúškom a pred nebezpečenstvom uteká. V čínskej ľudovej tradícií sa hovorí, že zo zajačej nory vedú tri východy, vďaka ktorým zajac unikne každému nebezpečenstvu. A taktika úteku pred konfrontačnými situáciami sa Zajacovi vždy vyplatila. Zajac je aj znakom dlhovekosti, podobne ako Jastrab alebo Korytnačka.
 
So Zajacom sa spája mýtus o mesačnej bohyni Čchang E (Ch´ang-o). Bola manželkou nebeského strelca I (Ki), ktorý zostrelil deväť sĺnc z desiatich. Vyslúžil si tým nepriazeň Vládcu Východných nebies, ktorý ho spolu s jeho ženou poslal z Neba na Zem. Súbežne od súcitnej Nesmrteľnej Matky Západu za odmenu dostal nápoj nesmrteľnosti pre dve osoby. Nevera Nebeského Strelca spôsobila, že Čchang E užila nápoj sama, vzniesla sa na Mesiac, kde ju čakal mesačný Zajac. Stala sa mesačnou bohyňou a ochrankyňou detí. Spojenie Mesiaca so Zajacom znamená, že novonarodené Zajace opúšťajú svoju matku po 28 dňoch, teda po jednom lunárnom mesiaci.
 
Strieborný Zajac je kovový Zajac. Kov vo svojom jinovom prejave /-/ symbolizuje kotol a ten je osobným symbolom tohto roku aj narodených v roku Strieborného Zajaca. Kovové vlastnosti nie sú typické pre charakter Zajaca, posilňujú ho a tým sa stáva najmocnejším zo Zajacov. Živel podnecuje odvahu, presvedčenie, fyzickú silu a stavia ho do pozície vodcu. Rozhodnosť a cieľavedomosť živlu kov prekrýva Zajačiu typicky milú a obetavú povahu vyjadrenú živlom drevo. Vedie nás počas tohto lunárneho roka k túžbe po peniazoch, moci a parádnom životnom štýle. Nemenný živel drevo je v konflikte s kovom. Vnútorný konflikt lavírovania medzi slušnosťou a honobením majetku je možné vyriešiť iba spomalením aktivít. Receptom je opustiť minulosť, ktorá sa nevráti, akceptovať nevyhnutné zmeny a nájsť cestu od smútku k vnútornej rovnováhe a uzdraveniu. Naposledy bol rok Strieborného Zajaca od 6. februára 1951 do 26. januára 1952.
 
Citlivý a vrelý Zajac utiahnutý vo svojom tichom zázemí občas vybehne, aby potešil ostatných milým slovom a dobrým srdcom rovnako ako západné slnečné znamenie Ryby. Rozpráva očarujúce sentimentálne príbehy a prehlbuje lásku k umeniu. Prenikavá intuícia a empatia mu poskytuje hlboký vhľad do duše človeka a podstaty situácie. Vnútorná sila a jedinečnosť ho stavia do pozície neformálneho vodcu. Ak dokáže primäť spoločenstvo ľudí okolo seba, aby si vymedzili ušľachtilý cieľ, výsledkom je harmónia a hojnosť. Pokiaľ je však okolie presiaknuté krízou do špiku kostí, Zajac trpí spolu s ostatnými vzdialený svojim vlastným ideálom. 
 
Priaznivým obdobím je čas od polovice apríla do polovice mája – obdobie, kedy rastliny kvitnú a napĺňajú vzduch opojnou vôňou lásky a sexu. V každom dni ovláda čas od 5.00 do 7.00 hodiny, kedy na východe vychádza slnko. Doba sily jin sa dostáva do svojej najzrelšej a najmúdrejšej fázy. Doba budíčka – „haló zobuďte sa, povinnosť čaká“. Doba, kedy treba vstať a ísť. Doba, kedy naplnenie poslania nepočká. Do popredia vystupuje diplomacia, medzinárodná politika a mierové dohody. Cení sa kultivovaný prejav a kompromis. Všeobecne priaznivo pôsobí smerom na východ. Projekty zamerané na túto svetovú stranu dopadnú vždy dobre. Priaznivými číslami sú 1, 3, 5, 9, 15, 19, 35.
 
V roku Zajaca oddychujte po extrémnom roku Tigra plnom nezhôd a živelných katastrof. Viac ako povinnostiam sa venujte radostiam. Voľný čas trávte s najbližšími v bezpečí domova, v spoločnosti priateľov konverzujte uhladene a diplomaticky, so svojou láskou sa vyberte na romantické prechádzky po pobreží mora za mesačného splnu, zaujímajte sa o životné prostredie, prosto vytvorte okolo seba harmóniu a pohodu. Dariť sa v tomto roku bude totiž všetkému, čo je postavené na bezpečných a konzervatívnych stratégiách. V pracovných záležitostiach je treba vyhýbať sa náročným a riskantným projektom. Prekvitajú profesie spojené s kulinárskym umením, dizajnom, filmom, fotografiou a umením vôbec.
 
Deti narodené v roku Zajaca sú milučké a dobručké. Radosť vychovávať. Poslúchajú, neodvrávajú a potrebujú nežnú opateru rodičovskej lásky. Ideálnou domácou pôdou pre ich rozkvet je miesto naplnené pokojom a mierom, kde sa môžu nerušene hrať a nadobudnúť pocit istoty a neskôr čeliť nástrahám okolitého sveta. Učia sa ľahko a dobre. Pomáhajú s domácimi prácami. Čo sa týka zdravia, majú slabší žalúdok a črevá. Počas choroby sa objavujú mrzuté nálady i veľmi živé sny. Do vienka dostávajú schopnosť utajiť svoje hlboké myšlienky a city. Podchyťte preto ich umelecký talent a dajte ich na hodiny tanca, kreslenia alebo dramatický krúžok. Cestujte s nimi a rozvíjajte ich kultúrne vzdelanie, lásku k prírode a ohľaduplnosť k životnému prostrediu. Zajac patrí k najšťastnejšiemu znameniu čínskeho zverokruhu. So zdvorilým výrazom anjela Zajačikovi jednoducho nikto neodolá. V dospelosti si poradí s ľuďmi aj s problémami a získa si obľubu vo všetkých spoločenských kruhoch.  
 
Takže aký bude Rok Zajaca?
Rok domácej rodinnej pohody, stretnutí s priateľmi, milostných pletiek, rozmanitých výletov za poznaním a kultúrno-spoločenskými zážitkami, rok egoistického užívania si pôžitkov bez výčitiek svedomia. Oddávajte sa predstavám a umelecky tvorivo ich vyjadrite. Verte svojej intuícii, že realizácia tých hmotných plánov je na najlepšej ceste. Len každý človek potrebuje oddych pred tým než vykoná veľké veci a tajná múdrosť zasa čas, aby nadobudla reálny tvar a mohla účinne pôsobiť. Možno už v nasledujúcom roku Draka.  
 
Rok Zajaca pre Potkana - narodení v rokoch 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008
Ctižiadostivý Potkan a diplomatický Zajac majú množstvo spoločných názorov, vlastností, chcú sa jeden druhému páčiť, avšak líšia sa postojom k peniazom. Potkan rád zarába a Zajac míňa. V tomto roku by sa preto Potkan mal sústrediť na rozširovanie okruhu priateľov, známych, ak chce napredovať a byť úspešný v zamestnaní. Administratívne záležitosti v oblasti financií si držať pod kontrolou, investovať do nehnuteľností alebo efektívne zmeniť bydlisko.
 
Rok Zajaca pre Byvola - narodení v rokoch 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009
Byvola so Zajacom spája konzervatívne myslenie, pocit bezpečia a stálosti. Pokiaľ ste si v predchádzajúcich rokoch vytvorili stabilnú základňu, počas tohto roku ju môžete ako narodení v roku Byvola zveľaďovať. Všetko sa podarí, aj oddychu si užijete dostatočne. V zamestnaní to pôjde ako po masle. Dosiahnete svoje ciele vďaka realistickým víziám aj v osobnom živote. Možno nájdete záľubu v zbere umeleckých diel a starožitností.
 
Rok Zajaca pre Tigra - narodení v rokoch 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010
Tiger je dravec a Zajac obeť. Tiger považuje Zajaca s jeho umiernenosťou za slabého a preto má voľné teritórium na akékoľvek aktivity. Rok Zajaca pravdepodobne za tú krátku dobu nenaučí Tigra správať sa slušne a distingvovane. Možné sú preto ľúbostné dobrodružstvá, tajné stretnutia a množstvo správ šteklivého charakteru. Obchodné vyhliadky naberajú pozitívny trend. Tiger konečne získava po predchádzajúcich stratových rokoch.  
 
Rok Zajaca pre Zajaca - narodení v rokoch 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999
Veľmi výhodný rok. Zajac čerpá energiu so svojho osobného roku a je plný sily. Toto je jeden z jeho najlepších rokov v priebehu dvanásťročného cyklu. Vytvorí si pokojnú atmosféru v rodine, prežije potešujúce chvíle s priateľmi a príležitosti sa len tak posypú. Doma pribudne nový člen rodiny, alebo sa vráti starý. Úspech, postup v zamestnaní, financie a iné výhody čakajú len a len na neho. Stačí pestovať imidž a byť sám sebou.
 
Rok Zajaca pre Draka - narodení v rokoch 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000
Drak a Zajac tancujú v rovnakom rytme. Majú spoločnú záľubu v zábave a zmyslových potešeniach. Do života Draka v tomto roku vstúpia noví priatelia a známi. Ľahká zábava je príjemným osviežením a rozptýlením medzi obdobiami, kedy a na neho usmeje šťastena. Rodinné zázemie je stabilné, stačí ho iba zveľaďovať a skrášľovať v súlade so Zajačím zmyslom pre estetiku. Všetko bude tak ako má byť. V postate pokojný a harmonický rok.
 
Rok Zajaca pre Hada - narodení v rokoch 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001
Láska k umeniu spája Hada so Zajacom. Cez túto radosť si ho omotá a získa, čo len chce. Múdry Had dokáže zarobiť vďaka prispôsobivosti a diplomacii slušnú kôpku peňazí. A to je dobre, lebo ich bude potrebovať. Pekné oblečenie, umelecké zážitky, skvelá kuchyňa a drahá exotická dovolenka niečo aj stoja. Šťastné okolnosti prajú sobášom a prírastku do rodiny na súkromnom poli a na poli pracovnom obchodným, investičným aj politickým aktivitám.
 
Rok Zajaca pre Koňa - narodení v rokoch 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002
Kôň je pre Zajaca nekomplikovaný a streštený. Pokiaľ spolu nemusia žiť, tak sa výborne spolu zabavia na spoločenských podujatiach. Z toho pre Koňa v roku Zajaca plynú šťastné správy pre jeho investície. Ľahkosť s akou dokáže bezpečne riskovať, mu môžu počas tohto roka závidieť, okrem bezohľadného Tigra, všetky ostatné znamenia. V podstate sa vyskytne iba málo problémov a skôr radostné správy v rodine.
 
Rok Zajaca pre Ovcu - narodení v rokoch 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003
Medzi Ovcou a Zajacom je telepatické prepojenie, čo sa týka vkusu a zmyslu pre krásu. Obaja túžia po bezpečí pred nevľúdnosťou, preto si Ovca v roku svojho priateľa dopraje veľa nádherných zážitkov a všetky problémy zvládne s nadhľadom. Pohľad zhora na udalosti roku je dôležitý kvôli udržaniu uspokojivého zdravotného stavu a zvládnutiu rozruchu doma. V pracovnej oblasti sa rysujú vyššie zisky ako straty. Dobrý rok.
 
Rok Zajaca pre Opicu - narodení v rokoch 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004
Opica je pre Zajaca nepredvídateľná a nie je si istý, či jej môže dôverovať. Z polemických diskusií načatých počas tohto lunárneho roku od nepravdepodobných kontaktov a nečakaných miest môže Opica vyťažiť množstvo príležitostí. Vráti sa jej sila, ktorú stratila v násilnom Tigrovi a nájde pevnú pôdu pod nohami i harmonické kolegiálne vzťahy v zamestnaní. Mierne zisky dovolia urobiť zmeny, dať život do normálnych koľají a nastoliť doma pokoj.
 
Rok Zajaca pre Kohúta - narodení v rokoch 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005
Kohút a Zajac sú protivníci povahou, vyznávaním hodnôt aj nazeraním na život ako taký. Mierumilovný Zajac pred konfliktnou povahou Kohúta ustupuje, čo je výhrou pre kohútieho ducha. Ak za seba nechá hovoriť niekoho diplomatickejšieho, spojí sily v podnikaní, ušetrí na nepredvídaných výdavkoch a ponechá si zisky do rezervy. Z psychického a zdravotného hľadiska pozbiera počas roka svoje stratené sily, čo sa mu zíde, lebo ho čaká ešte veľa práce.
 
Rok Zajaca pre Psa - narodení v rokoch 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006
Oddaný Pes so Zajacom vyznávajú pokoj a ticho domova, preto je tento lunárny rok pre Psa výhodným. Ideálny čas na regeneráciu síl, zrevidovanie plánov a Pes sa môže pustiť do samostatného podnikania, prípadne založiť novú spoločnosť. Vylepšenie postavenia a zorganizovanie života iných pre dobro všetkých je žiaduce a prichádza aj jeho realizácia. Takmer žiadne výraznejšie komplikácie sa nečrtajú.
 
Rok Zajaca pre Kanca - narodení v rokoch 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007
Jemnosť, láska, bezpečie, ale aj zmyslové pôžitky spájajú tieto dve harmonické znamenia. Kanec v roku Zajaca získa citové zázemie aj spoločenské vyžitie. Finančné zisky sú menšie, ale potešia. Okolo domáceho krbu plynie život šťastne a pokojne. Spoločenské kontakty prichádzajú cez zábavu a postavenie sa stabilizuje. Dovolenka alebo rekondičný pobyt prinesú blahodárny účinok a zostávajúce prekážky z predchádzajúceho roka Kanec hravo preskočí.
 
 
Spracovala: Petronela
 
Uverejnené v ročenke pre celú rodinu Idea 2011
http://www.q-media.sk/
 
Súvisiaci link: Tarot-horoskop na 1 rok


Tento článok si môžete prečítať na webe NUMEROLOGIA.SK
https://old.numerologia.sk

Tento článok nájdete na adrese:
http://old.numerologia.sk/clanky/cinsky-lunarny-rok-zajaca-129.html
Magic SEO URL - Search Engine Optimization
Learn more about other Magic SEO URL products
osCommerce SEO | ZenCart SEO | CRE Loaded SEO | phpBB SEO | phpBB3 SEO