NUMEROLOGIA.SK

Čo priniesli roky končiace číslom 3
Publikované: Sobota, 07.12. 2002 - 07:00:00
Vec: Články o numerológiiKaždý rok tvorený určitým zoskupením čísel vyžaruje neviditeľné magické pôsobenie.

       Každý rok tvorený určitým zoskupením čísel vyžaruje neviditeľné magické pôsobenie. Význam majú jednotlivé čísla a tiež súčet číslic obsiahnutých v danom roku. Mnoho sa už popísalo o rokoch končiacich číslom 8, ktoré veľakrát prinášali revolučné zmeny v usporiadaní spoločnosti ako napr. rok 1848, 1918, 1938, 1948, 1968. My však o pár dní vstupujeme do roku 2003, ktorý končí tvorivou a mentálnou číslicou 3.

Čo vyžarovali a akou silou na nás pôsobili roky končiace trojkou v 20. storočí z pohľadu Numerológie?

1903 - Tento rok svojou vibráciou predznamenáva koniec jednej etapy, ktorý v sebe obsahuje pripravenosť ponechať veci tak ako sú, aby sa mohlo vytvoriť miesto pre niečo nového. Je v ňom veľa energie, ktorá však zostávala skrytá, no nevyhnutne vedie k transformácii. V osudoch ľudí sa objavovali pochybnosti a strach v spojitosti s novotami a pokrokom.

1913 - Ticho pred búrkou. Výzva k pohľadu do vnútra, ktorá nepotrebuje žiadne vonkajšie podnety. Protiklady sú udržiavané v napätí. Prežívanie každodenného života so zmyslom pre vnútornú rovnováhu. Varuje pred preferovaním extrémov. Upozorňuje, že všetky násilnosti sa nakoniec obrátia voči samotným ľuďom.

1923 - Rozširujú sa siete moci majúce za cieľ uviesť masovú väčšinu do závislosti. Tvorivá energia a nové myšlienky sú silne podriaďované materiálnym hodnotám. Je veľký predpoklad preniknúť do podstaty vecí. Uvoľnenosť morálky dovoľuje so všetkou zmyselnosťou oddávať sa pôžitkom.

1933 - Nepredvídateľné nezrozumiteľné situácie. Lekcie pokory. Nastávajú náhle bolestivé zmeny a sklamania, ktorých úlohou je otriasť zabehanú rutinu. Zlomení ľudia sú nútení preorientovať sa. Odlúčenie za účelom nálezu novej cesty a nečakanej energie. Určité ilúzie museli padnúť.

1943 - Pevná viera v seba a v osud. Počiatok nádejnej úlohy, ktorá bude mať ďalekosiahle následky nielen pre toho, kto ju vykonáva, ale aj pre ostatných. Hlboké náhľady rozširujú človeku obzory a prebúdzajú v ňom vieru vo vlastné schopnosti. Všetko prijímané so sebeckými sklonmi, môže pôsobiť zhubne.

1953 - Neistota a zmätok. Spája sa so skrytými stránkami duše, citmi a podvedomím, teda aj s inšpiráciou, fantáziou a hlbokými citmi. Dostatok aktívnej energie umožňuje prekonať strach, ale aj sentimentalitu a zvyk, zakrývať si pred nepríjemnými skutočnosťami oči. Odstránenie blokád negatívnej skutočnosti.

1963 - Veľký príliv životodarnej energie. Vkladanie viery do nových úloh. Potreba vyniesť nejasnosti a starostí na svetlo, a tým sa od nich oslobodiť. Oslobodený vzťah muža a ženy prejavujúci sa radosťou a nadšením, ak sa vzdajú žiarlivosti. Vyjavuje hlboké pravdy, vznikajú nové vynálezy a objavy. Umožňuje nám vidieť a poznať vyššie duchovné ciele.

1973 - Mlčanie a ticho. Veľký potenciál intuície. Kritika založená na hlbokom vnímaní môže byt' podávaná spôsobom, ktorý ľudí neodsudzuje, ale naopak motivuje a inšpiruje. Vyzýva opustiť svoju žabiu perspektívu a pozerať sa na všetko z vyššieho hľadiska bez hodnotenia a odsudzovania.

1983 - Nájdenie vlastného miesta v živote. Dáva človeku neobmedzený priestor, ale necháva na jeho vôli, či tento priestor pre seba využije. Jedno a všetko je to isté, nie je rozdiel medzi jedincom a celkom. Vyjasnenie podstaty, dokončenie záležitostí dlho sa vlečúcich.

1993 - Bezstarostnosť a nespoľahlivosť. Vstup do nových oblastí života s údivom a bez pevného zámeru, len s túžbou po dobrodružstve. Srdečné vzťahy bez noriem a obmedzení. Pripravenosť učiť sa a riskovať, počúvať hlas srdca. Zobrazuje múdrosť, ktorú väčšina považuje za bláznovstvo.

   A na dôvažok zopár slov aj k nadchádzajúcemu roku.

2003 - Nárast dôvery a duševnej spriaznenosti. Príde uvedomenie, že pravda je provokácia, ktorá môže nemilo prebudiť zo sladkého tupého spánku nevedomosti. Naučí nás, čo je potrebné a tento rok otvára cestu staviteľom mostov medzi nebom a zemou - hľadačom zmyslu života.
 
Spracovala Numerologička Petronela

Uverejnené v časopise Xanadu 2002/2003Tento článok si môžete prečítať na webe NUMEROLOGIA.SK
https://old.numerologia.sk

Tento článok nájdete na adrese:
http://old.numerologia.sk/clanky/co-priniesli-roky-konciace-cislom-3-14.html
Magic SEO URL - Search Engine Optimization
Learn more about other Magic SEO URL products
osCommerce SEO | ZenCart SEO | CRE Loaded SEO | phpBB SEO | phpBB3 SEO