Výrok: Nepokladajte za neužitočné poddávať sa vplyvu, ktorý môže vo vás prebudiť šľachetný cit. (J. Ruskin)
Prehľadať Všetky témy

Všetky témy
  

 
Hľadaj v:    Článkoch