Výrok: Žena banuje každý týždeň čo sa vydala, muž každý deň, že sa oženil. (Orient o ženách)
Prehľadať Krstné mená

Krstné mená
  

 
Hľadaj v:    Článkoch