Výrok: Mužská energia má sklon rozhadzovať a ničiť, ženská zbierať a budovať. (Charlotte Gilman)
Prehľadať Voľným štýlom

Voľným štýlom
  

 
Hľadaj v:    Článkoch