Výrok: Vojny vymýšľajú starci, bojujú v nich mladíci a strácajú v nich ženy a deti. (Alice Dunbar)
 Symbolika čísel
Články o numerológii
       Čísla dávajú vysvetlenie nespočetných myšlienkových síl, ktoré pôsobia v ľudskom vedomí a fenomenálnom svete. Pomáhajú mysli, aby si vytvorila predstavu o svete vnímanom piatimi zmyslami. Naozajstné čísla sú prejavené formy na začiatku evolúcie, rozpúšťajúce sa do svojho Zdroja a rozkladajúce sa spoločne s fenoménmi sveta. 


Čísla mali odpradávna svoj magický význam. Boli dôležité všade tam, kde existovala civilizácia. Číňania používali filozofické poňatie čísel v rámci učenia I-ťingu niekoľko tisíc rokov pred Kristom. Písomný znak pre číslo sa prvýkrát zjavuje v sedemtisíc rokov starých záznamoch sumerského pisára. Po nich Egypťania písali desiatkovú sústavu posvätnými hieroglyfmi. Feničania, Gréci, Židia a Rimania značili čísla písmenami a nie zvláštnymi znakmi. Najkratšie vyjadrenie hodnoty číslice v čísle vyjadrujúcom počet vynašli indickí astronómovia okolo roku 500 nášho letopočtu. Od nich spôsob písania čísel prevzali Arabi a následne sa rozšíril zo Španielska do celej Európy.

Známeho starogréckeho filozofa a matematika Pytagora, žijúceho 500 rokov pred naším letopočtom, fascinovali hviezdy a vzťahy medzi číslami. Študoval egyptskú verziu indickej numerológie a priniesol ju na Západ. Z klasického vzdelávacieho systému poznáme predovšetkým Pytagorovu vetu o stranách pravouhlého trojuholníka. Menej známou informáciou je založenie Pytagorovej školy, v ktorej učenie o číslach odovzdával starostlivo vyberaným študentom. Indická numerológia v poňatí Pytagora základným deviatim číslam pripisuje veľký význam. V skratke - nepárne čísla sú mužské, aktívne a tvorivé, párne čísla sú ženské, pasívne a receptívne.

V numerológii čísla neslúžia iba na spočítavanie, odčítavanie, násobenie, delenie a iné matematické úkony. V numerológii každé číslo predstavuje inú hladinu energie - vibráciu. Berie na seba určitú formu a vlastnosti. Obsahuje kľúč k pochopeniu pôsobenia jemných síl života na hrubú hmotu. Čísla dávajú vysvetlenie nespočetných myšlienkových síl, ktoré pôsobia v ľudskom vedomí a fenomenálnom svete. Pomáhajú mysli, aby si vytvorila predstavu o svete vnímanom piatimi zmyslami. Naozajstné čísla sú prejavené formy na začiatku evolúcie, rozpúšťajúce sa do svojho Zdroja a rozkladajúce sa spoločne s fenoménmi sveta.

Nielen Pytagoras, ale aj Platón pokladal čísla za podstatu harmónie sveta. V harmónii videl základ vesmíru aj človeka. Francúzsky románopisec Balzac označil čísla za „nepochopiteľné hybné sily“. Vraj, rôzne formy existencie sa líšia vo svojich kvalitách, rozmeroch, silách, vlastnostiach a v povahe. Rozdiely medzi formami existencie však nie sú v podstate (v duši), ale v materiálnom usporiadaní rozmanitej štruktúry. Sú chvením, kvalitou, na ktorú sa ladíme a ovplyvňuje nás.

Všetko, čo existuje je usporiadané podľa kvantity (počtu) a každá časť celku je jeho prejavom. Celok sa nedá spočítať, lebo je nekonečným a preto ho nemožno vyjadriť číslom. Vyjadruje sa nulou, z ktorej sa rodí ostatné. Bytie aj nebytie. Najskôr sa vyvíja zvuk, ktorý sa skladá z dvoch aspektov:  z vibrácie a z trvania. Vibrácia predstavuje energiu v pulzujúcej podobe. Rytmus je vzorec vibrácie postrehnuteľný v lineárnej podobe. Vibrácia vytvára priestor, rytmus vytvára čas. Každý zvuk má vlnovú dĺžku a vlnová dĺžka existuje v čase. Dĺžka vlny je vymeraná časom, ktorý uplynie od jej vzniku po jej zánik.

Poďme teraz numerologicky preskúmať jednotlivé úrovne vibrácie. Rytmus ich vlnovej dĺžky v priestore a čase.

Číslo 1 je symbol jednotnosti. Významné číslo so silným účinkom zúženým na jediné pole a zasahujúcim presný cieľ. Jednotka je zasadený symbolický zárodok alebo semiačko a môže rásť magicky rýchlo. Životná jednotka je názov indivídua a počiatočný základ všetkého. Jedna osoba a jedna vec sa považuje za najväčšiu, najsilnejšiu a najdokonalejšiu.

Číslo 2 je symbol diplomacie. Je to párne číslo, predstavujúce vyrovnanosť a rovnováhu, ale súčasne i neustále prúdenie a zmeny. Je to číslo protikladov, znamenajúce spojenie a odlúčenie. Predstavuje deň a noc, klad a zápor, teplo i zimu, bohatstvo a chudobu, zlo i dobro, priateľstvo a nepriateľstvo, život a smrť. Tak tvorí celistvosť materiálneho poňatia.

Číslo 3 je symbolom obratnosti. Znamená konečnú úplnosť, siahajúcu ďalej než dočasné dovŕšenie čísla 2. Odráža aktívne pôsobenie času - minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Má akýsi mystický zmysel a tají v sebe prirodzený sklon rozdeľovať dianie na tri časti asi ako rozdeľoval kráľ Alfréd deň na tri osemhodinové obdobia, jedno na prácu, druhé na zábavu - vzdelanie, tretie na spanie.

Číslo 4 je symbol pevnosti. Je to číslo všetkého, čo má trvanie, jeho stálosť a pevnosť vidíme v prírodných úkazoch. Predstavuje ho štvoro svetových strán, štvoro vetrov, štvoro apokalyptických jazdcov, štvoro stien budovy. Vyznačuje sa záľubou pre všetky priame, rovnako a symetricky rozlišované. Je číslom prospešnosti, nepretržitej práce a jednotvárnosti prítomnej chvíle.

Číslo 5 je symbolom menivosti a neistoty. Geometricky je charakterizované päťuholníkom, pravidelným, ale nerovným, symetrickým, ale nevyváženým. Je to predovšetkým číslo expanzie, je však vo svojej podstate nevyrovnané, mnohostranné a je ho ťažké analyzovať, je to zbiehavé, premenlivé a nepokojné číslo ustálenej vibrácie, ktoré často spôsobuje neočakávané veci.

Číslo 6 je symbol súladu. Je to jediné číslo, ktoré spája vlastnosti párnych a nepárnych čísiel. Znamená vyrovnanosť a rovnováhu, ale i napriek tomu má určitú stupňujúcu silu. Znázorňuje sa dokonale symetrickým obrazcom šesťuholníka, jeho pevnosť symbolizuje šesťstenná tehla a krásu odráža šesť farieb dúhy. Predstavuje dobrotu, pravdu, krásu a lásku.

Číslo 7 je symbolom záhadnosti. Je to najvyššie základné číslo, ktoré nie je deliteľné menším číslom (okrem jednotky) a nemá spoločné vlastnosti s inými vibračnými vplyvmi. Vyjadruje zvláštnu dokonalosť. Je sedem hlavných planét, sedem tónov v stupnici, sedem základných čakier (joga), sedem dní v týždni. I keď je číslo 7 symbolom múdrosti, znamená tiež veci, ktoré ostali nevysvetlené.

Symbolom čísla 8 je súcit, spolupráca. Má spoločné črty odhodlanosti s číslom 1, vyrovnanosť čísla 2 a spoľahlivosť čísla 4. Osemuholník, ktorý ho znázorňuje, je mnohostranný, rovnomerne rozdelený. Dva spojené štvoruholníky znamenajú dvojitú silu, moc, ktorá sa neuspokojí s malým cieľom, len veľkým činom. Vyniká v analýze a vedeckom chápaní. Je široké a obsiahle s materiálnym zameraním.

Číslo 9 je symbol univerzálneho vplyvu. Je to číslo dokonalosti, trojjedinosti v trojnásobnosti charakterizované univerzálnou láskou. Nie však láskou miernou, pokojnou, ale magnetickou, ďalekosiahlou s túžbou konať ľudstvu dobro praktickým a činným spôsobom. Je to číslo veľkého idealizmu a prudkej ctižiadostivosti. Spája určité vlastnosti všetkých ostatných čísel a jeho vibračný vplyv je niekedy zhodný, niekedy silný a občas vecný.

Zlatica Mokráňová
Písané pre časopis Mágia životaBellisamade...šperky inšpirujúce vašu dušu

Copyright © NUMEROLOGIA.SK
Všetky práva vyhradené

 
Súvisiace odkazy
· Viac o Články o numerológii
· Ďalšie články od autora: Numerologia


Najčítanejší článok na tému Články o numerológii:
Význam číselHodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 5
Hlasov: 1

Vynikajúci

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
ZlýMožnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článokSúvisiaca téma

Niečo z histórie vo sfére záhad

"Symbolika čísel" | Prihlásiť/Registrovať | 0 komentárov
Za obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.

Ako anonymný užívateľ nemôžete posielať komentáre, prosíme zaregistrujte sa