NUMEROLOGIA.SK

Úvod do numerológie
Publikované: Sobota, 07.03. 2009 - 01:00:00
Vec: Články o numerológii   Numerológia ako veda o číslach používa základné matematické zákony na určenie vzťahov v hmotnej ľudskej existencii. Neskúma sa ich hodnota, teda kvantita ako v matematike, ale ich kvalita – vibrácia.       Numerológia. Určite si kladiete otázku, čo je vlastne tá numerológia ? Ako mi môže pomôcť ? Pokúsim sa Vám to v nasledujúcich riadkoch objasniť. Čísla mali od pradávna svoj magický význam. Boli dôležité všade tam, kde existovala civilizácia, náboženstvo, umenie a veda. Numerológia ako veda o číslach používa základné matematické zákony na určenie vzťahov v hmotnej ľudskej existencii. Neskúma sa ich hodnota, teda kvantita ako v matematike, ale ich kvalita – vibrácia. Je kľúčom k prirodzeným sledom udalostí a je prostriedkom k vyjadrovaniu myšlienok. Numerológia vychádza z faktu, že všetko je pod vplyvom vibrácie čísel.

       Numerológia je duchovný odbor známy už v dávnych dobách a využívaný prastarými mudrcmi. Má dlhú históriu a možno sa raz dočkáme potvrdenia domnienky, že sústava vibrácie čísel, ktorú my poznáme pod názvom numerológia, má svoj pôvod v bájnej Atlantíde a Lemúrie. Myšlienku o tom, že všetko je pod vplyvom čísel a číselných vzťahov, postavil do stredu svojej filozofie aj Pytagoras, ktorý je známy nielen svojou vetou o stranách trojuholníka, ale aj založením ezoterickej školy. Každému z čísel od 1 do 10 pripisoval zvláštnu moc a význam. Pytagorova charakteristika čísel sa používa aj v súčasnej numerológii a je považovaný za jedného z jej zakladateľov. Pytagoras bol presvedčený, že harmónia kozmu spočíva v tom, že je všetko usporiadané podľa číselných vzťahov. Vtom videl aj tajomstvo sveta - prazákon. Na jeho filozofii stavali aj neskorší filozofi ako Platón a Aristoteles. Mystický význam čísel využívali ako súčasť svojho tajného učenia kabaly aj Židia. V západnej Európe sa okrem iných ezoterických vied, náukou o číslach zaoberali hermetickí filozofi. Až v 19. a začiatkom 20. storočia sa numerológia stala čímsi viac ako zábavnou spoločenskou hrou.

       Každý človek dátumom narodenia dostáva do vienka určité vibrácie čísel, ktoré ho ovplyvňujú a sprevádzajú po celý jeho život. Ich poznaním sa môžete veľa dozvedieť o sebe, o svojom smerovaní v živote, predpokladoch, skúškach, ale aj o svojich blízkych, známych či spolupracovníkoch. Môžete zistiť, aký človek v skutočnosti je, to či si s ním budete rozumieť v partnerskom živote, alebo či bude pre Vás vhodným kolegom v práci. Písmena mena a priezviska sa podľa kľúča prevádzajú v numerológii na čísla a aj týmto prostredníctvom možno človeka v súvislosti s dátumom narodenia charakterizovať a upresniť smerovanie v živote. Základom numerológie je numerologická mriežka, do ktorej sa vpisuje dátum narodenia a čísla mena a priezviska. Každé číslo predstavuje určitú hladinu energie, ktorá berie na seba určitú formu a vlastnosti. Základná osobnostná charakteristika sa odvodzuje z dňa narodenia a základné smerovanie vášho osudu, t.j. životná cesta zo súčtu číslic v dátume narodenia.

  Numerológia odhaľuje Vaše prednosti a zápory, predpoklady, zlomový rok v živote, rok skutočnej dospelosti, to pod akou vibráciou čísla sa práve v tomto období nachádzate a čo to pre Vás znamená. Máte práve v tomto roku zdravotné problémy? Prenasleduje vás nešťastie? Podľahli ste negatívnym vplyvom čísla roku? Nič nie je stratené, každé číslo predstavuje negatívne riziká, ale aj pozitíva. Ich poznaním sa mnohým starostiam a problémom môžete vyhnúť alebo ich zmierniť. Možno práve prežívate rok pod pôsobením 7, ktorá vnáša do života zvraty a prostredníctvom ktorých by ste sa mali zamerať viac na duchovné hodnoty v živote.

       Numerológia pomáha pochopiť aj podstatu Vášho partnerského vzťahu, rovnako aj vhodnosť výberu a perspektívy zamestnania, to či Vám podnikanie prinesie úspech. Pre začiatok čohokoľvek, čo má pre Vás veľký význam, je mimoriadne dôležitý správne zvolený dátum. Ak sa Vám nedarí, možno ste dôležitý krok urobili tesne pred svojimi narodeninami v časti roka, kedy ste sa mali venovať viac oddychu ako novým rozhodnutiam. Taktiež dôkladnou analýzou čísel a následným prevodom do grafu možno presne vypočítať pre každého človeka každodenný stav vo fyzickej, emocionálnej a intelektuálnej rovine. Porovnaním takýchto výpočtov dvoch osôb sa dá vypočítať zhoda či nezhoda v daných oblastiach. Numerológia dokáže dokonca s vysokým percentom úspešnosti až /78 percent/ odhaliť z dátumov narodenia rodičov pohlavie dieťaťa aké sa narodí.

       Chystáte sa zmeniť meno alebo priezvisko? Používate prezývku ? Každé meno má iné vibrácie a ich častým používaním priťahujete k sebe určitý druh udalostí. Môže vám pomáhať, ale aj zvýrazňovať silné črty osobnosti na úkor ostatných oblastí. Absencia niektorých čísel Vám uštedruje lekcie v určitých oblastiach života. Vy môžete pochopiť, o ktoré oblasti ide a prekonať slabiny, zachovať si trpezlivosť a stať sa lepším pre svoje okolie. Zmenou mena sa dá aj zlepšiť svoj osud a jeho smer.

       Taktiež z konkrétneho dátumu narodenia možno vypočítať presne dátum narodenia najvhodnejšieho partnera a najnevhodnejšieho budúceho partnera.

       Neviete sa spolu so svojou ratolesťou rozhodnúť aká škola alebo oblasť je pre neho najvhodnejšia? V numerologickej mriežke môžete nájsť odpoveď. V poslednom desaťročí sa rodia veľmi nadané deti, pretože vo svojom dátume narodenia majú minimálne dve 9, a preto je dôležité im predkladať veľa podnetov na rozmýšľanie, aby Vás neprekvapovali svojím nadbytkom energie. V minulom desaťročí sa zase narodilo veľa vodcovských typov, technicky a logicky mysliacich detí vďaka prítomnosti 8.

       Posledné desaťročia nám prinášajú časté bolesti hlavy, napätie a aj veľký výskyt alergií na rôzne potravinárske výrobky, lieky, peľ a iné. Z pohľadu numerológie je to spôsobené nadbytkom mentálnej energie zastúpenej v číslach 9, 8, 7, ktoré sa pomerne často vyskytujú v kombinácii. Ak sa naviac tieto čísla nachádzajú aj vo Vašom dátume narodenia a Vy nemáte možnosť vydať nadbytok energie zo seba konštruktívnym spôsobom, prejaví sa pôsobenie týchto mentálnych čísel negatívne na Vašom zdraví, alebo v nečakaných a nepríjemných výbuchoch hnevu. Možností výpočtov a využitia krásy odhaľovania tajomstiev pomocou numerológie je veľa.

       Táto veda sa však spája aj z inými ezoterickými vedami. Okrem astrológie, ktorá je nám známa podľa základných slnečných znamení, napr. Baran, Panna, Ryby, je tu aj čínsky lunárny kalendár s rokom dravého Tigra, ktorý práve skončil a diplomatického, ale aj bojazlivého Zajaca, ktorý práve začína. Skrytý význam čísel v numerológii odhaľuje význam čísel tarotu. Tarot je kartový systém 78 kariet rozdelený do dvoch častí – arkán /tajomstva/. Význam Veľkej arkány sa využíva pri odhaľovaní skrytých a osudových vplyvoch a Malú arkánu v zjednodušenej forme poznáme ako Kanastové karty. Tarot samotný pri výklade sa používa na zamyslenie sa nad sebou samým a svojou osudovou cestou v konkrétnej situácii. Slúži ako inšpirácia, keď neviete ako ďalej a otvára brány Vášho podvedomia. Osvetľuje to, čo predchádzalo udalostiam, z ktorých sa neviete vymotať a kam smerujú. Podvedome možno niečo tušíte, no karty Vám to pomáhajú pochopiť vo vedomej oblasti a poskytnú Vám odpovede na vaše otázky. Častokrát aj sen, ktorý sa Vám sníval Vás upozorňuje na dôležité momenty v živote a posúdením z pohľadu numerológie možno vyčítať dôležité informácie. Kombinácia numerológie a tarotu Vám teda pomáha pochopiť váš osud, úlohy, ktoré máte splniť a danosti, schopnosti a charakter, čo Vám v tomto pomáhajú. Nech Vám štúdium či záujem o tieto krásne vedy prinesie duchovné uspokojenie, úžitok a naplní srdcia dobrotou a láskou. Všetko dobré zo srdca želá

Numerologička Zlatica

Písané pre Časopis Ezoterika Marec 1999

Použitá literatúra: Robin Stein: Numerologie – čísla láskyTento článok si môžete prečítať na webe NUMEROLOGIA.SK
https://old.numerologia.sk

Tento článok nájdete na adrese:
https://old.numerologia.sk/clanky/uvod-do-numerologie-7.html
Magic SEO URL - Search Engine Optimization
Learn more about other Magic SEO URL products
osCommerce SEO | ZenCart SEO | CRE Loaded SEO | phpBB SEO | phpBB3 SEO