Výrok: Nie je rozumný ten, kto vie rozpoznať dobro od zla, ale ten kto si vie vybrať z dvoch ziel to menšie. (Stará múdrosť)
NUMEROLOGIA.SK: Inzertný systém

Prihlásenie klientov

Užív. meno::
Heslo: