Výrok: Nie je rozumný ten, kto vie rozpoznať dobro od zla, ale ten kto si vie vybrať z dvoch ziel to menšie. (Stará múdrosť)
Prehľadať Krstné mená

Krstné mená
  

 
Hľadaj v:    Článkoch