Výrok: Rovný rovného si hľadá. (Ezopova bájka o dvoch rozdielnych nádobách)
 14.11.2010
Novinky na numerológii

       Nikto nemôže a nechce rozhodovať za nás, či je náš život určený nami osobne, našou slobodnou vôľou, len Bohom alebo vyššou duchovnou inštanciou, nevedomými kolektívnymi a karmicky individuálnymi vplyvmi, genetickými programami alebo nejakým kompilátom všetkého dohromady. V závislosti na tom, či sme úspešne zakotvili vo svojom strede, potiahne nás more večného kolobehu života nahor alebo nadol.Veľa 1 v numerologickej mriežke vyplývajúcej z dnešného dňa naznačuje nárast emocionálnej energie, ktorú možno uvoľniť buď konštruktívne alebo naopak. Hovorila som o tom a písala už v analýze dátumu 11.11.2010.
 
Z dátumu sa do mriežky zapisujú štyri jednotky umocnené nulou plus sa pridávajú ďalšie dve z karmického súčtu opätovne umocnené nulou. Jednostranná emocionálna energia s potenciálom jej uvoľnenia prostredníctvo umocnenej dvojky z tisícročia vzťahov a intuície a tiež v hmotnej štvorke je doplnená Rovinou vízie, Rovinou inšpirácie a Rovinou oddanosti veci.
 
Rovina vízie (bez 3-5-7) je predtucha, videnie dopredu, ktoré ďaleko presahuje rámec pochopenia. Podnecuje túžbu po vysokých ideáloch a neuveriteľná emocionálna sila a odvaha vytvára snahu po nadčasových výsledkoch.
 
Rovinu inšpirácie (bez 3-6-9) treba chápať ako možnosť nadobudnúť neočakávané vnuknutia a možnosť preniesť do reality geniálne myšlienky. Táto rovina je skôr zameraná na prácu, ktorá súvisí s umením a vytváraním nového a na to treba zahĺbiť sa do seba a vyčleniť si chvíľu času na vnútorné podnety na úkor vonkajších.
 
Rovina oddanosti veci (bez 7-8-9) prináša poznatky, ktoré predbiehajú svoju dobu a učí vynakladať duchovnú energiu v prospech ľudstva.
 
Mňa osobne tieto načrtnuté numerologické vibrácie motivujú k tomu, aby som sa venovala intenzívnejšie meditačnej prekognícii. Podľa lunárneho kalendára totiž o 12,55 SEČ začína 10. Lunárny deň – deň intuície a návratu ku koreňom. Deň spojený s obrátením sa človeka k vlastnej tradícii, zapnutím karmickej pamäte. Keď robí človek niečo nevedome – je dobré meditovať nad vlastnou karmou a karmou rodu s cieľom pochopiť minulosť a prítomnosť, lepšie precítiť ako zaistiť budúcnosť a tú čiaru, ktorú vedieme životom. A pre každú „vešticu“ je predsa tak veľmi dôležité uvedomiť si silu rodu po praslici.
 
Nenačrtla som však ešte ten najpodstatnejší základ, ktorý dáva dnešnému dátumu práve ten konštruktívny potenciál, ktorý dátumu 11.11.2010 čiastočne chýba, resp. je v ňom otázkou a voľbou, či má konkrétny človek zosúladený rozum a city, aby mohol vyraziť vpred.
 
V dátume 14.11.2010 je ňou na jednej strane ctižiadostivosť osobnostného čísla 14 a na strane životnej cesty vodcovský potenciál v karmickom súčte 10.
 
10 je číslom odvahy, vynaliezavosti, inšpirácie a sily vôle, moci, kolesa osudu, preto ak ste dospeli k rovnováhe, už sa nebudete ohliadať späť. Nadobudnutím výraznej miery sebadôvery získate obrovskú silu, ktorou sa dostanete k úspechu. Vibráciu 10 charakterizuje veta: "Predstav si a bude!" Osud spája s dobrým alebo zlým. Záleží na zvolenom jednaní v minulosti.
 
10 je šťastie, most nad všetkými priepasťami a možnými prekážkami stojacimi v ceste. Mágovia, ktorí sa zaoberali vedou o číslach, vykladajú toto číslo tak, že rozhodnosť a vnútorná sila, ktorú má 1, vyváži starosť, ktorú má nula, čím sa utvorí most cez všetky priepasti, ktorý vedie k cieľu.
 
Podľa Kabaly je desiatka absolútne číslo, číslo formovania, asociujúce s konkrétnymi vecami, číslo reálnosti, neohybnosti rozumu, nenávratnosti, závislosti, minulosti, vyvoláva kruté krachy, ale aj rýchle úspechy. Nešťastie v šťastí, zlé na dobré, nebezpečenstvo v bezpečí. Dáva úspech, šťastné možnosti, premáha chaos, mier. Je však aj číslom násilných riešení konfliktov, t.j. spravodlivej vojny.
 
Nikto nemôže a nechce rozhodovať za nás, či je náš život určený nami osobne slobodnou vôľou, len Bohom alebo vyššou duchovnou inštanciou, nevedomými kolektívnymi a karmicky individuálnymi vplyvmi, genetickými programami alebo nejakým kompilátom všetkého dohromady. V závislosti na tom, či sme úspešne zakotvili vo svojom strede, potiahne nás more večného kolobehu života nahor alebo nadol.
 
Je na našom uvedomení, že len nadhľadom nad akoukoľvek situáciou získame ten správny postoj a nepodľahneme extrémom osudu. Z bludného kruhu, ktorý nás v živote vrhá od jedného mantinelu k druhému, vykročíme, ak vstúpime do jeho stredu. Ak si uvedomíme večnú premenlivosť života a zachováme si nadhľad.
 

Transformujme všetky negatíva na pozitíva zozadu a pozerajme dopredu.

 

Zlatica Mokráňová, spracované 13.11.2010
Som ilúzia alebo inšpirácia...

Copyright © NUMEROLOGIA.SK
Všetky práva vyhradené

 
Súvisiace odkazy
· Viac o Novinky na numerológii
· Ďalšie články od autora: Numerologia


Najčítanejší článok na tému Novinky na numerológii:
Spoločné zážitky na kurzochHodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 5
Hlasov: 2

Vynikajúci

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
ZlýMožnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článokSúvisiaca téma

Články o numerológii

"14.11.2010" | Prihlásiť/Registrovať | 0 komentárov
Za obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.

Ako anonymný užívateľ nemôžete posielať komentáre, prosíme zaregistrujte sa