Výrok: Najviac kníh bolo napísaných o láske, ale zaujímavé je že sa zatiaľ nikto nepoučil. (James Hilton-anglický spisovateľ)

Lunárny kalendár       Čo nám prinášajú lunárne dni? Akú informáciu v sebe nesú? S čím je spojené ich pôsobenie? Ako správne využiť lunárny vplyv? O tom sa dočítate, keď si kliknete na dnešný lunárny deň. V časovom rozmedzí 1.1.1999 - 31.12.2021 si môžete zistiť informáciu o tom, v aký lunárny deň sa narodil váš potomok, v aký lunárny deň ste sa zosobášili, alebo či je vhodné v daný lunárny deň uzatvoriť plánovaný obchodný kontrakt.  Pre priaznivcov nášho lunárneho kalendára sme pripravili tlačenú podobu lunárnych dní v podobe jedinečného nástenného lunárneho kalendára. Verziu v pdf-formáte si môžete stiahnuť tu: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Od roku 2019, 2020, 2021 ich nájdete v stolovom kalendári a na požiadanie aj vo forme excelovskej tabuľky. 

. . o hodine  
 Lunárny rok a lunárne znamenia
Lunárny kalendár je omnoho presnejší ako gregoriánsky, pretože je v súlade s prírodou, a nie umelo vytvorený. Reagujeme na príliv a odliv rovnako ako moria. Náš organizmus je z 90% voda. Rok má 13 lunárnych mesiacov. To, čo Slnko urobí za celý rok, tým že prejde všetkými znameniami zverokruhu, urobí Luna za jeden mesiac. Luna prejde všetky znamenia zverokruhu a plus jedno znamenie navyše za ten čas, čo Slnko prejde jedno znamenie zverokruhu. Luna (žena) odráža len Slnko (muža). Z toho vyplýva, ak to prenesieme do roviny vzťahov muža a ženy, že žena stihne pôsobiť vo viacerých oblastiach za rovnaký čas viac ako muž. Muž urobí iba jednu robotu a žena viac naraz.

Lunárny mesiac
Lunárny mesiac začína od novu a konči opäť novom. Luna sa vracia na svoje miesto v závislosti od Slnka za 29,53 dňa. Hovorí sa tomu sinodický mesiac a ten sa delí na fázy. Každá fáza má svoju určitú informáciu. Vnútro fáz má taktiež svoje gradovanie. Aj každý lunárny deň má svoju špecifickú informáciu. Existujú štyri fázy Luny a v každej fáze Luna ovláda určitou silou, jej sila spojená so vzdialenosťou od Slnka. Postavenie Luny v závislosti Slnka ukazuje na lunárne fázy. S každou so štyroch fáz spojená príslušná informácia. Štyri fázy Luny sa už v starých časoch spájali so štyrmi živlami, ktoré postupne prebúdzajú zo spánku vnútorné energie: zem, voda, vzduch, oheň. Každá fáza Luny časovo zaberá približne týždeň.

Spln a nov, prvá štvrť a posledná štvrť
Luna sa stále mení, ale nie kardinálne - dvakrát do mesiaca. Luna je buď narastajúca a ubúdajúca. Narastajúca Luna dáva človeku zväčšenia emocionálneho vnímania a aktivizuje ho. Pribúdajúci mesiac a 9. lunárny deň sa vzťahuje ku klebetám a k závisti, v prvej štvrti sa odzrkadli to, ako človek na sebe pracuje prvých deväť dní.

Pri splne stoji Zem medzi Slnkom a Mesiacom. Z pohľadu Luny (ženy) teda počas splnu Slnko (muža) zatieni Zem (dieťa), Možno preto sa spln spája so zamilovanými a milujúcimi dvojicami. Spln je 15. lunárny deň a je to aj deň stresu, pre tých, ktorí zabudli na lásku. Vtedy je potrebne bojovať so svojim slabými stránkami so svojimi závislosťami a pokušeniami a dodržiavať sľuby.

Keď Luna ubúda, duch vytesňuje emócie, sú utajované a človek ich vníma viac na vnútornej úrovni. Zostáva emocionálne zabrzdený, má menšiu citlivosť. Pri nove sa dostáva Luna pred Slnko a teda sú približne tiež v jednej priamke. O čo ďalej je Luna od Slnka, o to viac je slobodná. Ak sú emócie človeka silné, a potom ich odrazu uvoľní, sú ťažko kontrolovateľné, môžu sa vyrútiť von. Vtedy sa Luna nachádza v protifáze k Slnku. Gravitácia Slnka aj Mesiaca je veľmi silná a všetko, čo si človek za celý mesiac nazbieral sa prejaví. Všetko negatívne, či už v podobe skrytých ochorení alebo problémov v živote. Je posledný lunárny deň pred novom, sily Slnka aj Luny pôsobia najviac, a preto sa hovorí, že 29. deň najhorší satanský deň.

Čo sú satanské dni?
Satanské dni sú vlastne dni pokušení. Mesiac je vtedy v takom postavení na oblohe (astrologicky konjunkcia, kvadratúra, opozícia), kedy sú ľudia vnímavejší na tieto problematické vplyvy. Lucifer je anjel, ktorý z lásky k ľuďom zobral na seba všetku špinu. Pôsobí ako indikátor čistoty ľudskej duše. Vzal na seba misiu čistenia duše ľudí pokúšaním. Ak je človek vnútorne čistý, neupadne do pokušenia. Zo všetkého predneseného v tejto časti je možné urobiť jeden záver: úlohou každého z nás je snažiť sa oslobodiť sa od tmavých stránok našej duše a učiť sa prejavovať svetlé stránky a očisťovať sa od tmy, ktorá je v nás prítomná.

Dni Luny
Lunárny deň začína východom mesiaca a končí druhý deň opäť východom mesiaca. Každý lunárny deň trvá 25 hodín. Spln ako aj nov sa opakujú každých 29,53 pozemských dní (sinodický mesiac). Analogicky i posledný, dvadsiaty deviaty alebo tridsiaty deň, môže byť moc krátky; ostatné lunárne dni sú približne rovnaké. Keď lunárny mesiac nemá 30 lunárnych dní, iba 29. býva moc ťažký, ale všetky sny v tomto mesiaci sú veštecké.

V každom lunárnom mesiaci nás teda ovplyvňuje buď 29 alebo 30 lunárnych dní. Zaujímavosťou je, že v kalendárnom dni je niekedy posledný lunárny deň (29. alebo 30.) lunárneho mesiaca súčasne aj prvým lunárnym dňom, záleží na hodine (napr. 10.4.2013 od 5:57 do 11:36 lunárny deň "30", t.j. deň Zlatej labute, od 11:37 je už lunárnym dňom "1" t.j. dňom plánovania) alebo mozu byt v kalendárnom dni súbežne až tri lunárne dni 29., 1. s 2. lunárnym dňom (napr. 10.5. do 2:29 trvá "29" deň Medúzy, od 2.29 do 5:31 "1" deň plánovania, od 5:31 "2" deň očisty).

Každý lunárny deň má svoje zvláštne podfarbenie, svoj symbol, svoj rytmus. V každý lunárny deň je potrebné zvoliť určité správanie, kvôli pozitívnemu energetickému vplyvu na vnútorné orgány a predchádzaniu chorôb. Taktiež kamene, drahokamy, polodrahokamy je možné nosiť v určitý deň, keďže kamene tiež majú svoju informáciu a svoje neviditeľné vyžarovanie.

Používanie lunárneho kalendára pomáha rozumne využívať vnútorný potenciál. Odstraňuje pôvod možných nešťastí zdokonaľujúc svoju podstatu. Človek vydáva veľa energie. Ale tú by míňal tak či tak, iba by musel prekonávať vonkajšie prekážky. Keď na sebe pracuje po duchovnej stránke, zlá situácia prejde mimo neho, lebo človek si ju už prakticky vyriešil v sebe. V tomto je vlastne naozajstné slobodné rozhodovanie.

Lunárna astrológia je len malou časťou celkovej astrológie a v strede jej záujmu stojí Luna (Mesiac), ktorá je úzko spojená s dušou a duševným svetom človeka. Sú tu zachytené poznatky z lunárnej astrológie, ktoré P. Globa zdedil po svojom dedovi I. Gantimurovi a rozpracoval spolu s T. Globa.

Preložila, spracovala a doplnila: Zlatica Mokráňová a Irina Cagáňová
Obrázky: Lunární karty, Eugenika, 2009

Zodio je stránka, ktorá Vám podľa astrológie zobrazí zhodu s ostatnými užívateľmi. Pri výpočte sa porovnávajú vzájomné pozície planét a astrologických bodov.
Copyright © NUMEROLOGIA.SK
Všetky práva vyhradené

Publikované: 05.12. 2011 (294747 čitateľov)

Content ©