Výrok: Práva žien sú zvyčajne povinnosťami mužov. (Konfucius-čínsky filozof)
 Rok 2013 – rok tvorivosti a sebareflexie
Predpovede, prognózy, proroctvá a veštby
       Začína rok 2013, rok sebareflexie. Hľadajte príčiny toho, čo sa vám deje v sebe a nájdete spôsob ako sa pohnúť dopredu. Výrokom vyjadrujúcim podstatu tohto roka je veta od H. E. Fosdicka: „Človeka, čo hovorí: „To sa nedá...“ obyčajne v polovici vety zastaví niekto, kto to práve robí.“


Transformačný proces v mentálnom tele

O dlhodobých energeticky transformačných vplyvoch som už písala v článku Numerologická prognóza roku 2011: „Návrat k duši cez očisťovanie úmyslov, alebo ak chcete proces transformácie, trvá celkovo od roku 2010 a plynie do roku 2014.“  Roky končiace 3 majú z numerologického hľadiska špecifickú kvalitu mentálnej aktivity, tvorivosti a družnosti. Prinášajú nové vedomosti a dostatok času a priestoru na stretávanie sa s podobne naladenými ľuďmi a realizáciu myšlienkových projektov. V roku 2012 sme transformovali emocionálnu sféru v energo-informačnom systéme, teraz očisťujeme mentálnu časť aurického tela. Tretie holografické telo vyživuje pozitívna myseľ a kladne naň vplýva kontrola myšlienok. Ideálny stav zmeny v sebe dosiahneme, keď si nevedomé impulzy uvedomíme.

Numerologický aspekt gregoriánskeho roku

Numerologická mriežka roku 2013 obsahuje Rovinu myslenia vyjadrujúcu mentálne vypnutie sa od rušivých vplyvov a ponorenie sa do seba, ako som už spomenula v úvode. Súčet 6 eliminuje pôsobenie Roviny Saturnu, rovinu bez čísel 4-5-6, ktorá udeľuje človeku lekcie rovnako ako planéta Saturn, takže dôsledky príčin by mali byť v prejavoch miernejšie. Rovina oddanosti veci, t.j. rovina s chýbajúcimi číslami 7-8-9 praje vymýšľaniu veľkých vecí, ktoré predbehujú svoju dobu. V individuálnej rovine hovorí o rozvíjaní poznania a sebapoznania. Táto prázdna číselná rovina, nás učí vynakladať duchovnú energiu v prospech ľudstva, skôr než usmerňovať nadbytok energie, ktorý sa spája s plnou číselnou energiou. Verme teda v zázraky!

Spravodlivosť pre Slovensko

Pre Slovensko je rok 2013, rokom kvality čísla 8. Po roku duchovnej kvality sedmičky na našom území zistíme, že myšlienky, emócie a činy z minulosti sa teraz prejavujú v hmotnej podobe. Nepravidelný rytmus podnecuje k výkonu. Vynikajúci čas na dosahovanie cieľov v profesionálnej oblasti. Veľa práce a ocenenie za ňu je v súvislosti s očakávaniami otázne, ale z pohľadu osudu spravodlivé. Starostlivosť o všetky záležitosti však treba mať pod neustálou kontrolou, aby sme pod rýchlymi udalosťami nestratili rovnováhu. Zdravé hospodárenie inšpirované sedliackym rozumom zamedzí prudkému pádu. Čo je pre Slovensko spravodlivé, toho sa mu dostane plným priehrštím.

Rok zelenej nádeje podľa Luny

Z pohľadu čínskeho lunárneho kalendára po dvanástich rokoch znova nastupuje rok Hada, tentoraz rok Šedého Hada. Je rokom najmúdrejšieho zástupcu zverokruhu a teda obdobím štúdia, bádania, investícií a plánovania po intenzívnom roku Čierneho Draka. Vláda tohto znamenia začína novom 9. februára 2013 a končí 30. januára 2014.

Kalendárny rok 2013 začíname lunárnym dňom čiernomagických vplyvov, aby sme ho 31.12.2013 uzatvorili najhorším satanským lunárnym dňom, dňom Medúzy. To nie je žiadna katastrofická vízia, len posledný pokus temných síl ohraničiť svetlo. Samotný lunárny rok je rokom nádeje v podobe zelenej. Uzdravovanie a liečenie ide ruka v ruke so súcitom, láskou a harmóniou s pozvoľným vzostupom k tradičným hodnotám.

V štátne a iné sviatky sa oplatí zostať doma a utužovať spolupatričnosť pri krbe a to konkrétne 6.1., 1.6., 8.5., 29.8., 15.9., 1.11. a 25.12.. Naopak spoločenské aktivity sú vítaným spestrením na MDŽ, veľkonočný pondelok, sviatok práce, cyrilometodejský sviatok a deň ústavy.

Lunárny rok podrobnejšie

Nové začiatky prinášajú zo srdca vyslovené priania 15.9. a 17.11. a samozrejme aj počas Štedrého dňa spojeného aj s duchovným poznaním. Celkovo uzatvárajte staré a načínajte nové 10. – 11. deň v kalendárnych mesiacoch do júna, v lete 8. deň júla a augusta, na jeseň v 5. deň mesiaca a posledné dva mesiace roka v 3. deň novembra a decembra. Najviac sily pocítime prvý polrok vždy v poslednej tretine každého kalendárneho mesiaca a v druhom polroku v strede každého kalendárneho mesiaca, preto si najviac činností a realizáciu náročných úloh a projektov plánujme práve na toto obdobie.

Apríl a máj môžeme definovať ako popletený. Nastáva chybovanie kvôli ilúziám. 4. júna dochádza k prudkému triedeniu kontaktov. Poklady svätojánskej noci hľadajte z nedele na pondelok z 23.6. na 24.6. Zástavka na celkovú rekapituláciu života nastane prvé dva augustové týždne a rezko vykročíme do ďalšieho školského roku. Na Silvestra 2013 menej je viac a Nový rok 2014 podľa gregoriánskeho kalendára začína číselne v súlade s lunárnym. Od obedňajšieho novu si želajte a programujte, čo chcete a výrok: „Už nikdy nebudem...“ Nahraďte pozitívnou formuláciou: „Myslím a konám tak ako je príjemné mojej duši a telu.“

Skutočná spiritualita

Rok 2012 bol rokom rozvíjania citu cez umenie, vzťahy a objavovania slobody v sebe. Rok 2013 je rokom myšlienkových objavov, vynálezov, realizácie kreatívnych projektov a nachádzania duchovne spriaznenej rodiny. Skôr ako k ním dospejeme, vedzme, že máme právo oslobodiť sa od nepotrebných myšlienok a starých vzorcov v jemnom energetickom systéme. Ak si ich vplyv uvedomíme, je možné sa od nich čiastočne alebo úplne vymaniť a vedome sa realizovať. Totiž bdelá prítomnosť sa rovná plne vedomá myseľ, to zodpovedá tomu neustále opakovanému „tu a teraz“ a zároveň je to základná podmienka skutočnej spirituality.


PF 2013
Zlatica Mokráňovákurzy

Copyright © NUMEROLOGIA.SK
Všetky práva vyhradené

 
Súvisiace odkazy
· Viac o Predpovede, prognózy, proroctvá a veštby
· Ďalšie články od autora: Numerologia


Najčítanejší článok na tému Predpovede, prognózy, proroctvá a veštby:
Numerologická prognóza roku 2011Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 3.85
Hlasov: 7

Veľmi dobrý

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
ZlýMožnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článokSúvisiaca téma

Články o numerológii

"Rok 2013 – rok tvorivosti a sebareflexie" | Prihlásiť/Registrovať | 0 komentárov
Za obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.

Ako anonymný užívateľ nemôžete posielať komentáre, prosíme zaregistrujte sa