NUMEROLOGIA.SK

Rok 2016 – rok dokonalej krajiny zázrakov
Publikované: Sobota, 02.01. 2016 - 16:37:41
Vec: Predpovede, prognózy, proroctvá a veštby


       Najvyššiu dokonalosť hľadajte ako Alica v ríši divov vo vlastnej krajine zázrakov. Upínaním sa na ideál rozumu vo vonkajšom svete si koledujete minimálne o frustráciu, lebo znamenie Opice vás strhne a zomelie ako karma roku 2015.


Sedíme s priateľmi na sklonku roka 2015 separé v obľúbenej Putike a vykladáme už tradične tarot dvanástich domov na nadchádzajúce obdobie. Kamarátka si povzdychne: "Nech už skončí tento melúci sa rok!" Pre pochopenie výdychu v starom a nádychu v novom roku začíname najskôr rekapituláciou.

Keď sa šťastie v našej krajine pokazilo

V zajatí zrýchlene pôsobiaceho zákona kauzality (Poznámka: Aj keď rôzne spirituálne zdroje tvrdia, že od karmy sme sa už oslobodili, ja svoje telo a vplyv času cítim každý deň a vidím, keď pozriem do zrkadla.) sa nám v roku 2015 darilo existovať iba v prítomnom okamihu a vnímať dopad dávno spustenej reakcie. Nápor udalostí aj v druhej polovici testoval mentálnu a fyzickú silu a tiež mieru sebareflexie s vierou v to lepšie a krajšie. Keď som pátrala, kedy stresujúce vplyvy nabrali obrátky, tak odhliadnuc od začiatku ekonomickej vojny v roku 2008, opustenie konzumu s obávanou trinástkou pre Slovensko v roku 2009, (Vtedy, keď sa šťastie v našej krajine pokazilo.) a zlomový bod so zmenou a transformáciou v roku 2012, tak ambivalentný rozpor v nás a vo vonkajšom svete začal v roku 2010. Z numerologického hľadiska súbežnou prítomnosťou vibrácií jedna (mužná autorita ega) a dva (nežná, ženská láskavosť citov) opísaných v horoskope na rok 2007. Prítomnosť stálej vibrácie tretieho tisícročia 2, s jednotkou, v kombinácii s Rovinami inšpirácie (bez 3-6-9) a oddanosti veci (bez 7-8-9), ktoré sme v predchádzajúcom storočí nepreciťovali, môžu pôsobiť na psychiku veľmi rôzne. V zásade od spomínaného obdobia ľudia veštenie v klasickej podobe postupne prestali vyhľadávať.  V roku 2013 zistili, že všetko je možné. Navštevujú vo zvýšenej miere čistenie čakier, odklínanie prekliatí a iné ezoterické sedenia a semináre.  O tom podrobnejšie niekedy inokedy.

6 číslo dokonalosti

Okrem číslic 2, 0 a kvality čísla 1, číslo roku končí vibráciou harmonickej šestky.  Podľa gréckych matematikov predstavuje číslo 6 dokonalosť. V stredoveku sa poukazovalo na stvorenie sveta v šiestich dňoch, lebo Boh mohol svet stvoriť za jeden deň, ale dal si šesťdňovú lehotu. Pre Keltov bola šestka posvätným číslom a v mágii sa hexagram používa na vyvolanie alebo ochranu pred démonmi. V modernej numerológii sa šestka spája s domovom, rodinou a priateľmi. Svoj status, sebavedomie aj postavenie vo svete posilníme utužovaním blízkych vzťahov. V numerologickej mriežke roku 2016 dominuje Rovina vízie. Snáď nám, rovnako ako v roku 2014 prinesie schopnosť predvídať na základe vedomého rozpoznania osudových znamení a synchronicity. Teraz je pre Slovensko rok dvojky – pasívneho čakania a prijímania. V roku 2014 na našu krajinu pôsobila energia čísla 9, ktorá sa spája s obdobím zakončovania cyklu, bilancie a odpútania sa od minulého.  

9 ako symbol najvyššej dokonalosti v roku 2016

Rok 2016 je podľa numerológie rokom ovplyvňovaným vibráciou čísla deväť (súčet číslic roku) prinášajúcim zodpovednosť, obetavosť, ale aj zosilnenie základného tvorivého potenciálu (v dni a mesiaci narodenia) každého človeka. Číslo 9 ako symbol najvyššej dokonalosti nás bude inšpirovať ako 9 múz v gréckej mytológii, odhalí nám 9 svetov ako veštkyňa v starogermánskej báji, ochráni ako 9 strážcov a 9 psov kráľa Artuša v keltskej bájke alebo bude sprevádzať ako 9 chórov blažených duchov podľa rímskej liturgie. Možno tých anjelov budeme potrebovať.
V tarote deviatka predstavuje Pustovníka a stiahnutie do seba, do ústrania a zvnútornením vonkajších udalostí predchádzajúceho obdobia dospieť k osobnému osvieteniu. Totiž len s vlastnou skúsenosťou vybudovanými etickými a morálnymi hodnotami v sebe dokážeme odolať vonkajším pokušeniam a chuti riskovať v nebezpečných situáciách. Viac o vibrácii 9 z numerologického hľadiska ako takej nájdete v prognóze Čo prinesie rok 2009?. A malé odporúčanie na koniec tohto odstavca: Najvyššiu dokonalosť hľadajte ako Alica v ríši divov vo vlastnej krajine zázrakov. Upínaním sa na ideál rozumu vo vonkajšom svete si koledujete minimálne o frustráciu, lebo znamenie Opice vás strhne a zomelie ako karma roku 2015.

Červená Opica  - odvaha, čin a anarchia

Podľa čínskeho lunárneho kalendára 8.2.2016 začína rok ČERVENEJ OPICE. Poskytne nám vášeň a nápady.  Rok Opice začína 8.2.2016 a končí 27.1.2017. Jej symbolom je horiaca vetva. Rok ohnivej Opice je rokom odvahy, činu a anarchie. Jediné znamenie, v ktorom sa unikátne kombinuje vášeň, rafinovanosť a smelosť  s vysokou inteligenciou. Rozvoj nastáva v oblasti informačných technológií, pokiaľ máte záujem o stálu prácu. Cieľavedomosť, súťaživosť, inovatívnosť podnecuje k novým nápadom. Dôležité je brilantné idey aj zrealizovať. Každý má chuť uchmatnúť si čo najviac pre seba a iným nezanechať nič. Pýcha, podozrievavosť, rivalita, pomstychtivosť a hašterivosť pod vplyvom strachu sa stávajú výzvami tohto roku. Výhrou za každých okolností je prejav šľachetného srdca.

Podrobnejšie lunárno-numerologicko-astrologické tendencie

Podľa lunárneho kalendára si v roku 2016 môžeme vychutnať štedré obdobie do februárového novu a začiatku nového lunárneho roku. Hojnosť čerpá z úspechov minulého roka. Čo je tým bohatstvom v živote konkrétneho človeka, tak to už závisí od viery (emócie) vloženej do realizácie želania meranej presvedčeniami mysle. Marec začína rozprávkovo a praje spoločenským stretnutiam. V jeho druhej polovici je dobré orientovať sa na zdravie a v apríli začať efektívne uskutočňovať vytýčené zámery. Prvá polovica roka je o stavbách postavených na osvedčených pravidlách a stereotypoch. V tej druhej polovici, a už od leta, sú udalosti zahalené symbolikou.

Možno ste zvyknutí na klasický horoskop v podaní vysvetlení pre jednotlivé slnečné znamenia západnej astrológie. Nech sa páči! V stručnej podobe na tému zdravie si môžete pozrieť môj výklad v Dámskom klube na RTVS v druhý januárový týždeň. Znamenia západnej astrológie som poňala z pohľadu čísla mesiaca. Energia čísla 9 totiž zosilňuje pôsobenie energie predchádzajúceho čísla.
 
Kvalita čísla 1 sa týka narodených v januári a októbri – Kozorožec, začiatok Vodnára, Váhy, začiatok Škorpióna – dva póly realizácia a sebaovládanie, horúčkovité snaženie v protiváhe k oddychu. Nadhľad, rovnováha a zlatá stredná cesta predstavujú zdravie a spokojnosť.
Kvalita čísla 2 sa týka narodených vo februári a v novembri – Vodnár, začiatok Rýb, Škorpión a začiatok Strelca – vzťahy, láska, spolupráca a ich kvalita formujú ostatné oblasti života. Obličky, žalúdok a nervová sústavu treba udržiavať v pohode.
Kvalita čísla 3 sa týka narodených v marci a v decembri  - Ryby, začiatok Barana, Strelec, začiatok Kozorožca – vyjadrenie tvorivého potenciálu, uplatnenie nápadov v praktickej realite a dostaví sa naplnenie bez hnevu, ktorý by zbytočne zaťažil pečeň a znečistil krv.
Kvalita čísla 4 sa týka narodených v apríli – Baran a začiatok Býka – tradícia, pevný systém a súbežne otvorenosť novým podnetom a flexibilita sú základnými témami roka. Zameranie pozornosti na prežutie situácií (chrup), asertívny prístup (koža) a pružné reagovanie (kĺby) prinesie vyrovnanosť.
Kvalita čísla 5 sa týka narodených v máji – Býk a začiatok Blížencov – sloboda verzus stabilita, domov verzus svet, ja verzus ostatní a zastavenia na ceste, keď sa ženiete bezhlavo za nereálnymi cieľmi bez pevnej kotvy. Viac radosti pre zdravie pľúc a striedmosti pre panvovú časť tela.
Kvalita čísla 6 sa týka narodených v júni – Blíženci a začiatok Raka – môžete lietať v oblakoch, no každý pilot vie, že najdôležitejšou časťou lietania, je bezpečné pristátie na zemi. Zhlboka dýchajte, kráčajte  s otvoreným srdcom a zmeňte životný štýl, ak je treba.
Kvalita čísla 7 sa týka narodených v júli – Rak a začiatok Leva – zmysel pre spravodlivosť vás vedie k boju s nespravodlivosťou a riešeniu sporov. Súcit a spoluúčasť na druhej strane osloví spriaznených ľudí. Na úrovni tela sa postarajte o imunitu a zdravý lymfatický systém.
Kvalita čísla 8 sa týka narodených v auguste – Lev a začiatok Panny – zbierate dôsledky svojich činov z predchádzajúcich rokov. Ako ste sa správali k sebe, tak sa k vám postavia iní a životné situácie výsledkom ukážu, či ste obstáli v skúškach. Strávte (zažívací systém), čo príde, aby ste mohli ísť ďalej (končatiny).
Kvalita čísla 9 sa týka narodených v septembri - Panna a začiatok Váhy – múdrosť a osobná zodpovednosť sú fajn, kým sa nespoja so strachom alebo pocitom viny. Vtedy nastupuje psychosomatika. Oddychom a uvoľneným prístupom k životu predídete infekciám, aj iným pohromám.

Stretnutia spriaznených duší

Prezentovala som vám všeobecné vplyvy na nás všetkých. Čo prinesie rok 2016 vo viacerých sférach života práve Vám? Svoj záujem o individuálny horoskop môžete potvrdiť cez objednávku Tarotová analýza roku 2016, osobnú konzultáciu alebo skype-konzultáciu (ak sa pobývate dlhodobo v zahraničí), alebo sa nahlásiť na januárové utorkové arteterapeutické stretnutie s názvom Koláž môjho príbehu v roku 2016 v termínoch 12.1., 19.1. a 26.1.2016. Maximálny počet zúčastnených na jednom skupinovom stretnutí je 5 bytostí, ktoré pritiahnu zákony príťažlivosti.

Článok o prognóze na rok 2016 som začala stretnutím spriaznených duší a tým ho aj končím. Keď som si robila súkromný prieskum medzi vnímavými (médiami) ohľadne naladenia nového roku, dostali sa mi rozličné indície. Pre niekoho bude radostný, pre ďalšieho poriadne veľký „průšvih „ a iná otvára dvere do trinástej komnaty. Je fajn, že to majú rôzne. Každý sme totiž nejaký a jedinečný a krásne je, že sme spolu, že sme v kontakte, aby sme uvideli aj iné perspektívy života. Podporujeme sa, aby sme ľahšie zvládli niesť vlastné bremená osudu. Nech rôzne pohľady ostatných na realitu života vidíme s nadhľadom aj v aktuálnom roku. Želajme si, nech sa nám darí tvoriť, realizovať a napĺňať sny a túžby a ochrániť si vlastnú dokonalú krajinu zázrakov.
PF 2016
 

Zlatica


Tento článok si môžete prečítať na webe NUMEROLOGIA.SK
https://old.numerologia.sk

Tento článok nájdete na adrese:
http://old.numerologia.sk/clanky/rok-2016-rok-dokonalej-krajiny-zazrakov-326.html
Magic SEO URL - Search Engine Optimization
Learn more about other Magic SEO URL products
osCommerce SEO | ZenCart SEO | CRE Loaded SEO | phpBB SEO | phpBB3 SEO